Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://www.phq.lt/ taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo MB „PHQ4U“ tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://www.phq.lt/ (toliau – e-parduotuvė).

Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas Užsakymą po Taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai e-parduotuvėje Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su Taisyklėmis ir suformuoja užsakymą.

Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios Taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

3. Prekės kaina

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti e-parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

Kainos e-parduotuvėje yra nurodomos eurais su PVM.

Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės Užsakymo kainos.

Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje Užsakymo pateikimo metu.

Pirkėjas apmoka Užsakymą atsiskaitydamas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus Užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema (Paysera).

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus susijusius su prekės įsigijimu e-parduotuvėje.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes.

Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežąstį, kaip numato LR Ūkio minstro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas gali pasinaudoti šia numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (yra su pakuote) ir ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

6. Pardavėjo teisės

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėmis, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, jei tiekėjai nebegamina, nebetiekia prekių, kurias užsakė Pirkėjas. Apie tai Pirkėjas informuojamas e-paštu arba telefonu. Užsakymo apmokėjimas grąžinamas Pirkėjui (pavedimu į pirkėjo banko sąskaitą)

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir pateikti Pirkėjui kokybiškas prekes.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas).

8. Prekių pristatymas

Visos e-parduotuvėje parduodamos prekės pristatomos Lietuvoje pagal pirkimo metu pasirinktą prekių pristatymo būdą: pristatymas į siuntų taškų ir terminalų tinklą „DPD PICKUP“, pristatymas į siuntų terminalą „OMNIVA“, pristatymas į siuntų paštomatus „LP EXPRESS”, pristatymas į namus „DPD“ kurjeriu.

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, tikrą savo vardą bei pavardę. Už neteisingų duomenų pateikimą ir dėl to atsiradusias pasekmes atsako Pirkėjas.

Pristatymas nevykdomas savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Pirkėjas pirkdamas prekes ir sutikdamas su e-parduotuvės Taisyklėmis taip pat sutinka, kad Pardavėjas prekę siuntimui gali supakuoti į Pardavėjo nuožiūra pasirinktą pakuotę.

9. Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, pagal kurias nurodoma, kad kokybiški parfumerijos ir kosmetikos gaminiai yra nekeičiama prekė.

Internetu pirktos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo gauta - kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.

Jeigu prekės grąžinamos nesilaikant aukščiau įvardintų sąlygų – prekių grąžinimas nepriimamas.

Prekės grąžinimo išlaidas padengia Klientas, išskyrus atvejus, kuomet grąžinimo priežastimi yra užsakymo neatitinkanti arba brokuota prekė.

Norint grąžinti prekę, laisva forma turi būti pildoma prekės grąžinimo paraiška ir siunčiama el. paštu info@phq.lt per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos.

Prekės grąžinimo paraiškoje turi būti paminėtas Kliento vardas, prekės pavadinimas ir sąskaitos arba užsakymo numeris.

Gavus prekę ir įsitikinus, kad prekė yra nenaudota, pinigai už grąžinamą prekę Klientui yra grąžinami nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo grąžinimo paraiškos gavimo. Be grąžinamos prekės vertės Klientui taip pat grąžinamos ir prekės pristatymo išlaidos. Pinigai bus grąžinti į mokėtojo sąskaitą (arba, jei to padaryti negalima, į sąskaitą, kuri buvo nurodyta grąžinimo formoje).

Informuojame, kad pirkėjai, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, turi teisę kreiptis dėl ginčo sprendimo į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

10. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už e-parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

Nuostolių kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

Pardavėjas neatsako už e-parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė, teikimui.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11. Rinkodara ir informacija

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti e-parduotuvėje įvairias akcijas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu arba el. paštu).

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12. Baigiamosios nuostatos

Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes e-parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu o jų neišsprendus – teisme.

Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.